Skoči na glavno vsebino

GDPR

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran Ljudska univerza Slovenska Bistrica (v nadaljevanju LU), ki se nahaja na spletnem naslovu www.lu-sb.si. Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh našega zavoda, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo. Spletne strani se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam. LU se zavezuje v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZDSMA) vsem uporabnikom omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi www.lu-sb.si.

Dostopnost

 • Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
 • Dinamične vsebine so v zelo omejenem obsegu in se lahko s klikom na sam objekt ustavimo premike.
 • Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
 • Večina slikovnega gradiva je opremljenega z alternativnimi opisi.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na gumb DOMOV (logotip LU) takoj vrnemo na izhodiščno stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča LU spremljamo, posodabljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti (letni delovni načrt, poročila, publikacije, ceniki, urniki, poročila) so objavljeni v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov
 • organigrami
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.lu-sb.si, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili ZDSMA in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na e-naslov: info@lu-sb.si. Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za nezmožnost odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili. Nadzor nad izvajanjem določb ZDSMA V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom ZDSMA, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: IRSID) po navadni pošti na naslov: IRSID, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: gp.irsid@gov.si . Povezava na spletno stran nadzornega organa: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/ . Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 20. aprila 2023 po metodi samoocene.

(Visited 68 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST