Skoči na glavno vsebino

TVU – Teden vseživljenjskega učenja

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je tudi letos bila izbrana za območno koordinatorko TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2024 (#TVU2024) in PARADO UČENJA (#PU2024).

#TVU2024 bodo potekali med 10. majem in 16. junijem.

Vseslovenski festivalni dogodek #PU2024 pa bo v sredo, 22. 5. 2024, v grajskem parku za knjižnico.

Zato vas tudi letos prav lepo vabimo, da se nam pridružite! Skupaj bomo prebivalce našega okolja prepričali o pomenu vseživljenjskega učenja.

Sodelujte z vašimi dogodki, ki so lahko v obliki delavnic, predstavitev, virtualnih dogodkov, razstav ali drugih aktivnosti skozi katere prikažete priložnosti za učenje! Vaše dogodke lahko povežete s  temami:

Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema TVU/PU 2024

Beremo skupaj – za znanje in zabavo!

Digitalna preobrazba družbe in umetna inteligenca

Državljanske spretnosti

Finančna pismenost

Medijska pismenost in kritično mišljenje

Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti

Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanja

Učenje in kultura – z roko v roki

Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)

Zdrav duh v zdravem telesu

Zelena preobrazba družbe – trajnost na vsakem koraku

Vsi dogodki morajo biti za udeležence brezplačni.

Za vse sodelujoče na TVU in na Paradi učenja bodo za izvedbo dogodkov oziroma predstavitev dejavnosti v času TVU naši prostori brezplačni. Tako uporabnikom naših plesnih dvoran v tednu od 20. 5. do 25. 5. ne bomo zaračunali najemnine, saj bodo s sodelovanjem na TVU promovirali pomembnost vseživljenjskega učenja.

S tem sporočilom vam pošiljamo začetno dokumentacijo (v priponki: načrt prireditev in namera o sodelovanju), s katero potrdite svoje sodelovanje na Tednih vseživljenjskega učenja in/ali na Paradi učenja.

Dokumentacijo (načrt prireditev in namero o sodelovanju) prinesite s seboj na informativni sestanek, ki bo v petek, 12. 4. 2024, ob 10. uri na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica. Vse tisti, ki boste do takrat imeli že izdelane ideje za izvedbo prireditve, nam lahko po elektronski pošti pošljete izpolnjene namere o sodelovanju in izpolnjen načrt prireditev.

Vse TVU dogodke bomo objavili v Koledarju dogodkov TVU, na naši spletni in FB strani, in na spletnem portalu Bistričan.si.

Tudi letos imamo bomo imeli promocijsko gradivo (plakate, kocke in balone), ki vam ga bomo razdelili konec aprila.

Podrobnejša navodila glede priprave in izvedbe TVU in PU dogodkov boste prejeli na sestanku.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate vodjo TVU Valentino Tomasini (valentina.tomasini@lu-sb.si ali na 041 314 811) ali vodjo Parade učenja Darjo Kušar (darja.kusar@lu-sb.si ali na 041 347 449).

Več o projektu si lahko preberete na https://tvu.acs.si/sl/predstavitev/.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Vaš območni koordinator

Ljudska univerza Slovenska Bistrica

IMG_7029

Slika 1 of 36


Spremljevalne aktivnosti Parade učenja in Tednov vseživljenjskega učenja 2024 imajo skupni imenovalec, to je DOTR – družbena odgovornost in trajnostni razvoj.

Spodbujamo aktivnosti, ki povečujejo oboje in krepimo zavedanje o pomenu ravnanja vsakega posameznika, tako v zasebnem, kakor tudi v poklicnem življenju.

Želimo spodbuditi razmišljanje, z vsebino nalog pa želimo pokazati učinke ukrepov, ki jih že zvajamo v lokalnem okolju ali/in spodbuditi nove. Skupni cilj je povečanje zavedanja o pomenu družbene odgovornosti in spodbujanje zanimanja predvsem mladih za DOTR.

Razpisujemo 4 teme povezane z DOTR:

1. Ali je moje mesto prijazno do starejših in gibalno oviranih?

Popis arhitektonskih ovir in izris varnih poti za starejše in gibalno ovirane s priporočili za izboljšave.

2.Zapelji me z Metuljčkom!

Ugotavljanje zadovoljstva vseh deležnikov, ki so vključeni v brezplačne prevoze za starejše.

3.Zbiranje odpadnih olj iz gospodinjstva-inovativni projekt in njegovi učinki.

Projekt se izvaja že 3. leto. Kakšni so njegovi učinki in ugotovitve ter ali je mogoče dobro prakso prenesti tudi na druga okolja?

4. Kam gredo moje smeti in kaj se zgodi z njimi?

Povečati zavedanje o pomenu javne gospodarske službe ravnanja z odpadki in spoznavanje dela na odlagališču Cero Pragersko. Sledenje poti odpadkov in njihov končni cilj.

(Visited 346 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST