Skoči na glavno vsebino

O nas

Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je javni zavod , ki nudi storitve na področju vseživljenjskega učenja. Že šest desetletij smo tu za to, da dvigujemo raven splošne izobrazbe, zagotavljamo poklicno izobraževanje, skrbimo za pridobivanje neformalnih znanj za potrebe dela in osebnega življenja posameznika, skrbimo za kakovostno preživljanje prostega časa, osebnostno rast in aktivno državljanstvo. Poksrbimo, da naši uporabniki dobijo kakovostne, čim bolj dostopne storitve tam in takrat, ko jih potrebujejo.

Kakovostno lokalno andragoško središče

Kakovostno lokalno andragoško središče pomeni, da našim uporabnikom nudimo strokovno in celovito storitev. Nudimo pomoč pri odločanju za izobraževanje, njegovi organizaciji in načrtovanju. Spremljamo jih na poti učenja in razvoja kariere. Ob tem poskrbimo za razvoj in implementacijo kakovostnih programov, prilagojenih za odrasle, in izvajamo javno službo na področju izobraževanja odraslih.

Svetovalna dejavnost na področju izobraževanja odraslih

Odraslim zagotavljamo pomoč pri:

 • odločanju za izobraževanje,
 • načrtovanju izobraževanja in učenja,
 • načrtovanju kariere,
 • ugotavljanju in vrednotenju predhodno pridobljenega znanja,
 • premagovanju učnih težav in ovir.

Dejavnost financirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad in je za vse udeležence brezplačna. Izvajamo jo na sedežu Ljudske universze Slovenska Bistrica in na info-točkah ter v obliki mobilne svetovalne službe.

Osnovna šola za odrasle

V brezplačni program se lahko vpiše vsak odrasli, ki nima končane osnovne šole ali pa je končal osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom. Šolanje je za udeležnce brezplačno, financira ga Republika Slovenija. Znanja, veščine in spretnosti, ki jih odrasli pridobi v progrmau osnovne šole za odrasle, so nujno potrebna za bivanje v sodobni družbi, nadaljevanje izobraževanja v srednji šoli in za opravljanje kakršnegakoli kvalificiranega dela.

Srednje šole – programi za pridobitev izobrazbe

Odrasli si lahko pridobijo višjo stopnjo izobrazbe v petih različnih programih ali pa opravijo prekvalifikacijo. Ob vpisu bomo za vas pripravili osebni izobraževalni načrt ter opravili pregled in priznavanje predhodno pridobljenega znanja.

 • Trgovec/Prodajalec,
 • Ekonomski tehnik,
 • Strojni tehnik.

V vse pograme srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpišete po končani osnovni šoli ali izobraževanje nadaljujete po pridobljeni predhodni poklicni izobrazbi v triletnem programu.

Računalniško opismenjevanje za odrasle

V sodobno opremljeni računalniški učilnici s 15 delovnimi mesti učenje poteka sproščeno in učinkovito. Strokovno usposobljeni predavatelji udeležence naučijo dela z računalnikom, v krajših ali daljših tečajih, lahko pa tudi individualno.

Smo veirificirani izvajalec javno veljavnega programa računalniške pismenosti za odrasle. Tečaj RPO traja 60 ur in predstavlja temeljni standard znanja za odrasle v Sloveniji.

Verificirani tečaji tujih jezikov

V naši hiši izvajamo jezikovne tečaje angleščine, nemščine in slovenščine za tujce po verificiranih programih. Udelženci ob koncu prejmejo javno listino. Usposabljanje na posamezni stopnji traja 90 ur, učenje pa poteka v manjših skupinah.

Središče za samostojno učenje

Središče za samostojno učenje je prostor, kjer so udeležencem na voljo multimedijska učna mesta. S pomočjo raznolikih učnih gradiv in ob pomoči mentorja je samostojno učenje učinkovit in primeren način za osvajanje novih znanj.

Študijski krožki

Študijski krožki so neformalna oblika sodelovalnega učenja, ki pogostop poteka medgeneracijsko, v neposrednem okolju, kjer ljudje živijo.

Vsako leto izvedemo 6 študijskih krožkov, ki potekajo v Slovenski Bistrici, Makolah, Poljačnah in Hočah. Krožki delujejo pdo vodstvom mentorjev z licenco Andragoškega centra Slovenije že več kot 20 let.

Tematska področja študijskih krožkov:

 • trajnostni razvoj in električna mobilnost,
 • zdrav življenjski slog,
 • medgeneracijsko sodelovanje in učenje,
 • kakovostno preživljanje prostega časa,
 • ohranjanje kulturne dediščine.

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Že dobro desetletje deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje v naši hiši, v letu 2019 pa smo vzpostavili novo v Hočah. Na obeh lokacijah izvajamo programe v skladu s povpraševanjem. Vsako leto izvedemo okroglo mizo, s katero ugotavljamo izobraževallne potrebe, in nato v skladu s povpraševanjem pripravimo ponudbo za tekoče leto.

 

 

 

(Visited 294 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST